- AANMELDEN -

Alle basisscholen in de regio Arnhem zijn sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs aangesloten bij het samenwerkings-verband Passend Wijs en moeten zich bij de aanmelding van nieuwe leerlingen aan een aantal regels houden. Hieronder hebben wij beschreven hoe basisschool De Arabesk de procedure op basis van deze afspraken heeft vormgegeven.

Aanmelden van uw kind

Wanneer u belangstelling heeft om uw kind(-eren) op basisschool De Arabesk aan te melden, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een informatief gesprek over onze school. Ook kunt u een rondleiding krijgen en is er ruimte voor uw vragen. U kunt daarvoor een afspraak maken met Caroline van der Zande, telefonisch via 026-3831230 of via de mail te bereiken via c.vanderzande@basisschool-de-arabesk.nl.

Procedure

Wanneer uw kind(-eren) al op een andere basisschool in groep 3 of hoger heeft/hebben gezeten, dan vindt de intake plaats in een gesprek met een van de intern begeleiders van basisschool De Arabesk, te weten Michel Loos of Caroline van der Zande.

In de Wet Passend Onderwijs is afgesproken dat ouders hun kind schriftelijk bij de basisschool van voorkeur aanmelden. Dit betekent in de praktijk dat u een aanmeldingsformulier invult, ondertekent en inlevert bij de basisschool. U treft dit formulier aan onderaan deze pagina.

  • Wanneer u een peuter of kleuter aanmeldt, dan ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging van de aanmelding.
  • Wanneer uw peuter of kleuter ouder is dan 3 ½ jaar, dan neemt Marijn Ruhé binnen twee werkweken na ontvangst van de aanmelding contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.
  • Is uw kind nog geen 3 ½ jaar oud, dan zal Marijn Ruhé ongeveer een half jaar voor de 4e verjaardag van uw kind contact met u opnemen.
  • Wanneer u een kind aanmeldt dat in groep 3 of hoger zit, dan ontvangt u daarvan ook een bevestiging van ons.

Vervolgens zal een van beide intern begeleiders binnen twee werkweken contact met u opnemen voor een intakegesprek. Tijdens de intake maken we nader kennis met elkaar en geeft u informatie over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast ontvangen we vaak ook nog informatie van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de vorige school. Mocht uit die informatie of uit het aanmeldformulier of de intake blijken dat uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan zullen wij kijken of ons aanbod toereikend is om aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen. Soms zullen we nadere informatie moeten opvragen of onderzoek moeten doen. Dit gebeurt uiteraard pas nadat we daarvoor toestemming van u hebben ontvangen.

Vanaf het moment dat u het intakegesprek bij ons heeft gaat, zoals vastgelegd in de Wet Passend Onderwijs, de zorgplicht in voor De Arabesk. Binnen maximaal 10 weken moeten wij dan uitsluitsel geven over de plaatsing van uw kind. Meestal zullen wij uw kind op De Arabesk kunnen plaatsen. Wanneer er sprake is van onderwijsbehoefte waarin wij uw kind niet kunnen begeleiden, dan zullen wij met u op zoek gaan naar een school die dat wel kan.

Wanneer wij uw kind kunnen plaatsen op De Arabesk, dan ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Onze administratie zal de gegevens van uw kind(-eren) na ontvangst van het inschrijfformulier in de administratie verwerken en de inschrijving vervolgens aan u bevestigen. Daarna zal de toekomstige leerkracht van uw kind(-eren) uiterlijk 6 weken voor de 4e verjaardag van uw kind (of de startdatum bij de oudere kinderen) contact met u opnemen voor het inplannen van (eventuele) wendagen.  

Download hier het aanmeldformulier van onze school

qxif-download Aanmeldformulier