- ALGEMENE INFO -

Over de Arabesk

Basisschool De Arabesk is onderdeel van multifunctioneel centrum De Salamander in de wijk Schuytgraaf in Arnhem. De school bestaat sinds 2004 en telt inmiddels 440 leerlingen. Samen zorgen we voor een veilig klimaat, waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn. We leren kinderen dat ze een eigen aandeel hebben in hun ontwikkeling. Ons onderwijs is altijd op maat en doelgericht.
 

Ons onderwijs

Onze leerkrachten dragen kennis over in de vorm van expliciete instructie en doen dat in basisgroepen en niveaugroepen. We stellen ambitieuze lesdoelen en maken voor de invulling van onze lessen gebruik van moderne lesmethoden. Tijdens het middagprogramma werken de kinderen op een onderzoekende manier, waarbij ze worden uitgedaagd om te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Binnen dit proces leren we kinderen te reflecteren op hun werk.
 
Op De Arabesk werken veel leerkrachten met een eigen specialisatie, zoals rekenen, taalvaardigheid, meerbegaafheid, muziek, bewegen en wereldoriëntatie. We hebben alle kennis voor goed onderwijs zelf in huis. Een thematisch aanbod vanuit leervragen prikkelt de creatieve ontwikkeling en onderzoekende houding van leerlingen. Ook besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur. Met creativiteit ontdekken en stimuleren we talenten, ook van uw kind!
 
Uitdagende sport en spel activiteiten, met plezier samen bewegen en leren over gezonde voeding dragen bij aan de brede ontwikkeling.
 

Rots & water

We leren kinderen van groep 1 tot en met 8 meer over zelfontplooiing en zelfstandigheid, maar ook over samenwerken, samenleven en gedrag in het algemeen. Dat doen we met Rots & Water, een methode die kinderen in staat stelt zich onafhankelijk op te stellen en tegelijk samen met anderen tot mooie dingen te komen.
Tijdens Rots & Water-lessen passen kinderen hun (sociale) vaardigheden toe in de dagelijkse schoolcontext. Het onderwijsteam stimuleert gewenst gedrag. Rots & Water is zo een stevige basis in het verdere leven, vinden we op De Arabesk. 

Visie

De visie van De Arabesk vatten we graag samen in onze kernpunten. Die staat hieronder op een rij. Kinderen zeggen over basisschool De Arabesk:
  • Ik voel me veilig en kan mezelf zijn.
  • Ik werk samen om van en met elkaar te leren.
  • Ik leer omgaan met andere kinderen.
  • Ik weet wat ik leer en blijf groeien.
  • Ik kijk naar mijn eigen leren, samen met mijn ouders en leerkrachten.
  • Ik denk zelf na over oplossingen.
  • Mijn talent groeit door te onderzoeken en uit te proberen.
  • Ik ervaar wat kunst is en gebruik mijn fantasie.
  • Ik beleef plezier in sport en het is gezond.

Contact met ouders

Ons team van gedreven leerkrachten staat laagdrempelig open voor ouders. Wij willen ons onderwijs steeds beter afstemmen op de onderwijsbehoefte van elk kind en vinden goed contact met ouders daarom belangrijk. In LOK-gesprekken (leerkracht- ouder- kind) gaan we samen driemaal per jaar in gesprek en bespreken de ontwikkeling en de leerdoelen van het kind.
 

Onze identiteit

Onze school is een school in beweging, steeds inspelend op nieuwe ontwikkelingen. We willen op De Arabesk voor iedereen een fijne school zijn, waar kinderen en ouders met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.
 
We werken vanuit een christelijk waarden- en normenpatroon, waarbij we open staan voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke afkomst. Bij geloofsopvoeding willen we ruimte scheppen voor eigen gedachten, inzichten en beslissingen, zodat het kind kan komen tot een persoonlijke overtuiging. Tijdens vieringen rond Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen willen we alle kinderen de bijzonderheid van deze feesten laten ervaren.